Prava i obveze osobe pod privremenom zaštitom

Kao osoba pod privremenom zaštitom imate pravo na: 
 
 • boravak za vrijeme trajanja privremene zaštite,
 • Iskaznicu stranca pod privremenom zaštitom koja se smatra dozvolom boravka,
 • rad bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada,
 • pravo na zdravstvenu zaštitu – predočenjem Iskaznice stranca pod privremenom zaštitom ostvarujete sva prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a ako se zaposlite, dobit ćete Iskaznicu zdravstveno osigurane osobe,
 • osnovna sredstva za život i smještaj,
 • osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje kao i hrvatski državljani,
 • spajanje obitelji i 
 • informacije o pravima i obvezama

Ostvarivanje svih prava dokazujete Iskaznicom stranca pod privremenom zaštitom. 
 
Uvijek ju imajte sa sobom! 
 
Kao stranac pod privremenom zaštitom imate obvezu
 
 • poštivati Ustav, zakone i druge propise Republike Hrvatske,
 • surađivati s državnim tijelima Republike Hrvatske i centrima za smještaj te postupati po njihovim pravilima, mjerama i uputama,
 • podvrgnuti se provjeri i utvrđivanju identiteta,
 • po potrebi podvrgnuti se zdravstvenom pregledu, 
 • javiti promjenu boravišta Ministarstvu u roku od dva dana od dana promjene.