Partneri

Pozivamo
Sve organizacije civilnog društva koje djeluju na području prava raseljenih osoba, imaju iskustva u radu na direktnoj pomoći, radu s ranjivim skupinama te radu na integraciji, pozivamo da svoje kapacitete i znanja stave na raspolaganje središnjem koordinativnom tijelu odnosno Međuresornoj radnoj skupini za provedbu aktivnosti s ciljem pružanja humanitarne pomoći, prihvata i zbrinjavanja raseljenog stanovništva iz Ukrajine.

 
Zahvaljujemo se
U izradi svih relevantnih materijala i informacija Međuresorna radna skupina za provedbu aktivnosti prihvata i zbrinjavanja izbjeglog stanovništva iz Ukrajine, s ciljem pružanja humanitarne pomoći, prihvata i zbrinjavanja raseljenog stanovništva iz Ukrajine, surađivala je i nastavlja surađivati s resornim ministarstvima i vladinim organizacijama, pravobraniteljima i nevladinim organizacijama te uvažava mišljenja i prihvaća prijedloge iz njihove nadležnosti djelovanja i to posebice:
 

Veleposlanstvo Ukrajine u Republici Hrvatskoj
Izvanredni i opunomoćeni veleposlanik, Nj.E. Vasyl Kyrylych 


Ukrajinska zajednica Republike Hrvatske 
Predsjednik Ukrajinske zajednice Republike Hrvatske Vlado Karešin
Tajnica Ukrajinske zajednice Republike Hrvatske i članica Savjeta za nacionalne manjine RH Marija Semenjuk Simeunović


Ukrajinska zajednica grada Zagreba 
Predsjednica Ukrajinske zajednice Grada Zagreba Marija Meleško
Predstavnik ukrajinske nacionalne manjine Grada Zagreba Viktor Filima