Sigurnost i e-Brošure

Imate saznanja o djetetu bez pratnje ili ste uočili sumnjiv odnos odrasle osobe i djeteta?
Sva saznanja o djetetu mlađem od 14 ili mlađem od 18 godina, a koje je bez pratnje ODMAH dojavite policiji na 192 ili prilikom granične kontrole.
Također javite ukoliko ste uočili sumnjiv odnos između odrasle osobe i djeteta.
Ukoliko ste u Prihvatnom ili Kolektivnom smještaju obratite se bilo kojoj službenoj osobi.
Radi se o posebno ranjivoj skupini osoba prema kojima s postupa po posebnom protokolu.
Daljnje postupke će voditi policijski službenik obučen za rad s djecom.
Djetetu bez pratnje će centar za socijalnu skrb odmah imenovati posebnog skrbnika radi zaštite dobrobiti djeteta i provedbe daljnjih postupaka prema djetetu bez pratnje.
Skrbnik brine o svim pravima i interesima djeteta i zastupa dijete u stvarima za koje je imenovan te poduzima potrebne radnje s ciljem spajanja obitelji.
Žrtva sam kaznenog djela?
Ukoliko smatrate da ste žrtva kaznenog djela izlazak policije na mjesto događaja možete zatražiti na broj 192 ili 112. Predstavite se kako stranac pod privremenom zaštitom i dajte podatke o sebi.