Status privremene zaštite raseljenim osobama iz Ukrajine produžen do 4. ožujka 2024. godine

Slika /slike/Ilustracije/povjerljivi savjetnik.jpg

Privremena zaštita produžena je automatizmom, dok je za ovjeru produženja važenja iskaznice stranca pod privremenom zaštitom potrebno osobno doći u PU/PP prema mjestu boravišta od 15. veljače do 30. travnja 2023. godine

FOTO: ilustracija

Raseljenim osobama iz Ukrajine koje imaju privremenu zaštitu u Republici Hrvatskoj, automatizmom je produljena privremena zaštita do 4. ožujka 2024. godine.
 

Produženje iskaznice stranca pod privremenom zaštitom

Raseljene osobe iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj trebaju osobno doći u policijsku upravu/policijsku postaju prema mjestu boravišta radi ovjere produženja važenja iskaznice stranca pod privremenom zaštitom, od 15. veljače 2023. do 30. travnja 2023. godine.

Produženje će se evidentirati u postojećoj iskaznici stranca pod privremenom zaštitom, dakle nije potrebno podnositi zahtjev za produženje privremene zaštite.

Svaka policijska uprava/postaja će temeljem evidentiranog broja osoba raseljenih iz Ukrajine sa statusom stranca pod privremenom zaštitom na svojem području organizirati produženje iskaznica.
 

Osobe koje ne trebaju osobno doći u policijsku upravu/policijsku postaju su:
 

  • djeca mlađa od 16 godina - roditelj/posebni skrbnik daje na ovjeru iskaznicu djeteta;
  • osobe s posebnim potrebama koje se ne mogu kretati - član obitelji ili nadležna osoba iz ustanove u koju su smješteni, temeljem izjave u kojem je odnosu s osobom za koju vrši ovjeru iskaznice i dokaza o nemogućnosti dolaska osobe, npr. dokumentacija o smještaju u posebnu ustanovu). 


Ako je raseljena osoba iz Ukrajine pod privremenom zaštitom promijenila adresu stanovanja prije produženja roka važenja iskaznice te još nije izvršila promjenu adrese u iskaznici, potrebno je popuniti Obrazac 11 (obrazac zahtjeva prijave/odjave prebivališta adrese stanovanja azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom te prijave/odjave boravišta/adrese stanovanja stranca pod privremenom zaštitom) i dostaviti dokaz o smještaju (ugovor o najmu stana, izjava stanodavca).


Policijske uprave/policijske postaje na čijem području je organiziran kolektivni smještaj će u dogovoru s Ravnateljstvom civilne zaštite organizirati ovjeru iskaznica za raseljene osobe smještene u kolektivnom smještaju. Raseljene osobe koje borave u kolektivnom smještaju će o organizaciji i terminima produženja biti obaviještene u okviru kolektivnog smještaja.

Osobe koje se jave za produženje iskaznice nakon 30. travnja 2023. godine neće izgubiti status privremene zaštite te će imati i dalje prava i obaveze koje proizlaze iz statusa.

S obzirom da raseljene osobe iz Ukrajine pod privremenom zaštitom neće izgubiti status ako nemaju provedenu ovjeru produženja u iskaznici do 30. travnja 2023. godine, nije potrebno stvarati gužve u policijskim upravama/policijskim postajama - prije odlaska u nadležnu policijsku upravu/policijsku postaju informirajte se kako je organiziran prijem radi produženja iskaznice.
 

Trajanje/prestanak privremene zaštite

Podsjećamo da su propisani načini prestanka privremene zaštite u Republici Hrvatskoj:
 
  • istek najduljeg dopuštenog vremena trajanja privremene zaštite ili
  • odluka Vijeća Europske unije.

U slučaju da se raseljena osoba iz Ukrajine preseli u drugu državu članicu Europske unije i ondje želi ostvariti pravo na privremenu zaštitu, boravišna dozvola temeljem privremene zaštite u Republici Hrvatskoj mora se povući, kao i prava koja proizlaze iz nje.

Naime, ne mogu se uživati prava iz privremene zaštite u više od jedne države članice Europske unije.
U tom slučaju potrebno se odjaviti/obavijestiti e-mailom ili na drugi način policijsku upravu/postaju prema mjestu boravišta.

Pisane vijesti | Društvo i zajednica