Prava i obveze osobe pod privremenom zaštitom

Kao osoba pod privremenom zaštitom imate pravo na: 
 
 • boravak za vrijeme trajanja privremene zaštite,
 • Iskaznicu stranca pod privremenom zaštitom koja se smatra dozvolom boravka,
 • rad bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada,
 • pravo na zdravstvenu zaštitu – predočenjem Iskaznice stranca pod privremenom zaštitom ostvarujete sva prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja, a ako se zaposlite, dobit ćete Iskaznicu zdravstveno osigurane osobe,
 • osnovna sredstva za život i smještaj,
 • osnovnoškolsko i srednjoškolsko obrazovanje kao i hrvatski državljani,
 • spajanje obitelji i 
 • informacije o pravima i obvezama

Ostvarivanje svih prava dokazujete Iskaznicom stranca pod privremenom zaštitom. 
 
Uvijek ju imajte sa sobom! 
 
Kao stranac pod privremenom zaštitom imate obvezu
 
 • poštivati Ustav, zakone i druge propise Republike Hrvatske,
 • surađivati s državnim tijelima Republike Hrvatske i centrima za smještaj te postupati po njihovim pravilima, mjerama i uputama,
 • podvrgnuti se provjeri i utvrđivanju identiteta,
 • po potrebi podvrgnuti se zdravstvenom pregledu, 
 • javiti promjenu boravišta Ministarstvu u roku od dva dana od dana promjene.
Mogu li podnijeti zahtjev za hrvatsko državljanstvo?
Osobe pod privremenom zaštitom imaju pravo podnijeti zahtjev za prijem u hrvatsko državljanstvo po propisanoj proceduri.
Mogu li kao stranac, osoba pod privremenom zaštitom, kupiti nekretninu u Hrvatskoj?
Strani državljani izvan Europskog gospodarskog prostora mogu steći nekretninu u Republici Hrvatskoj pod uvjetom postojanja uzajamnosti. O davanju suglasnosti za stjecanje prava vlasništva stranih osoba nad nekretninama u Republici Hrvatskoj odlučuje se u upravnom postupku na zahtjev strane osobe koja namjerava steći vlasništvo određene nekretnine ili osobe koja namjerava otuđiti tu nekretninu, ako je državljanin države s kojima postoji uzajamnost za stjecanje prava vlasništva nad nekretninama u Republici Hrvatskoj. S Ukrajinom postoji uzajamnost. Pročitajte više informacija
Imam privremenu zaštitu u Hrvatskoj – mogu li putovati u inozemstvo ili se vratiti u Ukrajinu?
U Ukrajinu se možete vratiti u bilo kojem trenutku ukoliko smatrate da imate uvjete za siguran povratak. Privremena zaštita u Hrvatskoj nije zapreka za vaš povratak u Ukrajinu. Međutim, ako imate Iskaznicu stranca pod privremenom zaštitom, o povratku u Ukrajinu je potrebno obavijestiti nadležnu policijsku upravu/postaju gdje imate prijavljenu adresu stanovanja/boravište.  

Državljani Ukrajine su izuzeti od potrebe ishođenja vize za putovanje na području EU-a ako imaju biometrijske putne isprave Ukrajine. Iskaznica stranca pod privremenom zaštitom NIJE putna isprava i s njom se možete kretati samo na području Republike Hrvatske. Ako imate Iskaznicu stranca pod privremenom zaštitom, ali ste odlučili napustiti Hrvatsku radi boravka u drugoj državi članici EU, potrebno je obavijestiti nadležnu PU/PP gdje imate prijavljenu adresu stanovanja/boravište. 

Preporučujemo da u državi članici u koju odlazite navedete da ste u Republici Hrvatskoj imali privremenu zaštitu.
Smijem li upravljati vozilom u Hrvatskoj?
Ukoliko je vaše vozilo registrirano izvan Hrvatske, u Hrvatskoj možete s njime upravljati samo ako imate: važeću prometnu dozvolu, dokaz o tehničkoj ispravnosti, registarske pločice koje je izdalo nadležno vaše zemlje, međunarodnu oznaku zemlje registracije ili registarsku pločicu koju je izdalo nadležno tijelo države na kojoj su oznake i broj utvrđeni propisima Europske unije. Naravno, kao vozač morate imati važeću vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije za upravljanje vozilom. Imajte na umu carinska pravila!

Vozilom hrvatskih registarskih oznaka na teritoriju Hrvatske možete upravljati na temelju važeće inozemne vozačke dozvole koju je izdalo nadležno tijelo vaše države, uz uvjet reciprociteta. Vozačka dozvola za upravljanje motornim vozilima D1 ili D kategorije neće se priznati osobama mlađim od 24 godine života, za C kategoriju 21 godinu, C1 i B kategoriju 18 godina života. Ukoliko imate reguliran privremeni boravak, motornim vozilom možete upravljati na osnovi važeće inozemne vozačke dozvole za vrijeme do godinu dana od dana ulaska u Republiku Hrvatsku. 

Inozemnu vozačku dozvolu možete zamijeniti, na vlastiti zahtjev i bez polaganja vozačkog ispita, hrvatskom vozačkom dozvolom za upravljanje onom kategorijom vozila u koju spadaju vozila za čije su upravljanje ovlaštene inozemnom vozačkom dozvolom, a čiji rok važenja nije protekao više od 6 mjeseci. Pročitajte za više informacija
Mogu li nakon isteka tehničkog pregleda za svoje vozilo u Hrvatskoj obaviti tehnički?
Izvanredni tehnički pregled možete obaviti u bilo kojoj stanici za tehnički pregled u Republici Hrvatskoj te ćete dobiti Zapisnik sukladno važećim EU propisima.
Plaćaju li se parkirališta za vozila u Republici Hrvatskoj?
Parkirališta za vozila se u Republici Hrvatskoj plaćaju i najčešće su u nadležnosti privatnih koncesionara ili lokalne samouprave. Parkirališno mjesto za vozilo ukrajinskih oznaka trebate platiti po lokalnim pravilima koja su istaknuta na parkiralištima. 
Mogu li koristiti besplatni javni prijevoz?
HŽ Putnički prijevoz omogućuje besplatan prijevoz ukrajinskim državljanima na svim relacijama u unutarnjem željezničkom prometu RH u 2. razredu vlakova. Uz predočenje ukrajinske putovnice/osobne iskaznice/rješenja o odobrenju ulaska u Republiku Hrvatsku, ukrajinski državljani preuzimaju besplatnu prijevoznu kartu na blagajnama ili u vlaku.

Neki gradovi i općine u Hrvatskoj nude određene besplatne pogodnosti raseljenim osobama iz Ukrajine. Raspitajte se o svojim pravima u lokalnoj gradskoj upravi. 

Pogodnosti se odnose i na besplatne posjete zoološkim vrtovima, besplatne posjete kulturnim manifestacijama, uslugama gradskih bazena i slično.  
Informacija za vozače vozila s ukrajinskim registracijskim oznakama
Hrvatski autoklub (HAK) pruža besplatnu pomoć na cesti izbjeglicama iz Ukrajine na hrvatskim prometnicama.

HAK-ovi mehaničari, ukoliko je moguće, otklonit će kvar na licu mjesta, a u protivnom će se vučna služba HAK-a pobrinuti za prijevoz pokvarenog ili oštećenog vozila do najbližeg servisa.

Ukrajinske izbjeglice koje borave u Hrvatskoj ili putuju kroz Hrvatsku i nađu se u problemima, za pomoć na cesti mogu se obratiti HAK-u putem telefona +385 1 1987 odnosno +385 1 46 93 700. Potrebno je da se nalaze u vozilu u trenutku nastanka kvara ili prometne nesreće te da vozilo ima registracijske oznake Republike Ukrajine. 
HAK pruža pomoć na cesti 24 sata dnevno, sedam dana u tjednu, na cijelom teritoriju Republike Hrvatske.
Pravo na spajanje obitelji osobe koja ima odobrenu privremenu zaštitu?
Kao strancu s odobrenom privremenom zaštitom, u Hrvatskoj vam se mogu pridružiti članovi obitelji koji žele doći u Republiku Hrvatsku. To se odnosi na supružnike/izvanbračne drugove, djecu te bliske rođake s kojima ste živjeli u zajedničkom domaćinstvu te koji su bili potpuno ili uglavnom ovisni o vama. Njima će se također odobriti privremena zaštita.