Status privremene zaštite

Pravo na privremenu zaštitu temeljem Odluke Vlade RH imaju:
 
  • državljani Ukrajine i članovi obitelji koji su boravili u Ukrajini na dan 24. veljače 2022. godine,
  • osobe bez državljanstva i državljani treće zemlje, koji su u Ukrajini uživali međunarodnu ili istovjetnu nacionalnu zaštitu na dan 24. veljače 2022. godine i članovi njihovih obitelji koji su u Ukrajini imali odobren boravak na dan 24. veljače 2022. godine,
  • državljani treće zemlje koji su u Ukrajini imali važeći stalni boravak na dan 24. veljače 2022. godine sukladno ukrajinskim propisima i koji se ne mogu vratiti u svoju zemlju ili regiju podrijetla u sigurnim i trajnim uvjetima i 
  • raseljeni državljani Ukrajine i članovi njihovih obitelji koji su neposredno prije 24. veljače 2022. godine pobjegli iz Ukrajine zbog sigurnosne situacije te se zbog oružanog sukoba ne mogu vratiti u Ukrajinu.

Član obitelji je bračni ili izvanbračni drug, maloljetna djeca, bez obzira na to jesu li rođena u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici ili su posvojena te ostali bliski rođaci koji su živjeli u zajedničkom domaćinstvu u trenutku kada su nastale okolnosti povezane s raseljavanjem osoba iz Ukrajine, a koji su u to vrijeme bili potpuno ili uglavnom ovisni o tim osobama. Pravo na privremenu zaštitu imaju životni partner/neformalni životni partner državljanina Ukrajine ili osobe koje su u Ukrajini uživale međunarodnu ili istovjetnu nacionalnu zaštitu.
 
Podnesite Zahtjev za privremenom zaštitom (ENG, UA) i ubrzo ćete dobiti Iskaznicu stranca pod privremenom zaštitom! 

Zahtjev za privremenom zaštitom podnosite službenicima u najbližoj policijskoj upravi ili postaji nadležnoj prema mjestu smještaja, gdje će vam ubrzo po odobrenju zahtjeva biti izdana Iskaznica stranca pod privremenom zaštitom

Popis policijskih uprava ili pronađite onu koja vam je najbliža:

 

Zahtjev za privremenu zaštitu možete podnijeti i online putem aplikacije – Croatia4Ukraine. Naši službenici će vas povratno kontaktirati.

Prijava u evidencije Hrvatskog Crvenog križa NE SMATRA se podnošenjem Zahtjeva za privremenom zaštitom. Privremena zaštita je u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, a reguliraju je službenici za međunarodnu zaštitu! 

Ukoliko ste smješteni u objektima Kolektivnog smještaja, ne trebate ići u policijsku postaju ili policijsku upravu već Zahtjev za privremenom zaštitom možete podnijeti u tim objektima kod službenika MUP-a, odnosno službenika policijskih uprava/postaja.  

U Prihvatnim centrima se ne podnosi zahtjev jer se radi o kraćim boravcima do 48 sati. 
Ušao sam u RH nakon 24. veljače 2022., mogu li podnijeti zahtjev za odobrenje boravka po drugoj osnovi ne pozivajući se na privremenu zaštitu?
Ukoliko pored ispunjavanja uvjeta za privremenu zaštitu, ispunjavate i uvjete za privremeni boravak u jednu od svrha propisanih Zakonom o strancima, možete podnijeti zahtjev za privremeni boravak u tu svrhu. 
Trajanje privremene zaštite?
Privremena zaštita se odobrava do 4. ožujka 2023. godine. Ako razlozi za odobravanje privremene zaštite potraju, privremena zaštita će se automatski produžiti dva puta za 6 mjeseci, odnosno do 4. ožujka 2024. Ako razlozi potraju i duže, Komisija može predložiti Vijeću EU da produlji privremenu zaštitu za još jednu godinu (tj. do 4. ožujka 2025.).
Što ako se ne nalazim na popisu osoba koje imaju pravo na privremenu zaštitu?
Ulazak u Republiku Hrvatsku omogućit će se svim raseljenim osobama iz Ukrajine. 

Ukoliko se ne nalazite među raseljenim osobama koje imaju pravo na privremenu zaštitu, ipak će vam biti omogućen ulazak u RH i bit će vam omogućen siguran povratak u zemlju vašeg podrijetla. 

S druge pak strane, iako ne ispunjavate uvjete za privremenu zaštitu kao raseljena osoba, imate pravo podnijeti zahtjev za međunarodnom zaštitom, a koji će se razmatrati u redovnom postupku koji je predviđen po Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.   
Imam privremenu zaštitu, a želim azil?
Kao osoba pod privremenom zaštitom možete podnijeti zahtjev za međunarodnom zaštitom – azil ili supsidijarna zaštita. Međutim, razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu je složeniji postupak koji  sadržava više proceduralnih koraka te traje duže. Odobrena privremena zaštita ne znači da će se nužno odobriti i međunarodna zaštita jer isto ovisi o individualnoj i osobnoj situaciji svake pojedine osobe. 
Iskaznica stranca pod privremenom zaštitom?
Pored osobnih isprava koje posjedujete iz Ukrajine (ako ih imate), ovo je vaš najvažniji dokument u Hrvatskoj. Na temelju te Iskaznice ostvarujete sva svoja ostala prava. Uvijek ju nosite sa sobom! 

Iskaznica stranca pod privremenom zaštitom dvojezičan je dokument (na hrvatskom i engleskom jeziku) te se smatra dozvolom boravka u Republici Hrvatskoj i potvrđuje status stranca pod privremenom zaštitom. 

Iskaznicu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja nadležna prema mjestu boravišta stranca, ili službenici Ministarstva unutarnjih poslova odnosno policijskih uprava ili postaja u objektima Kolektivnog smještaja. Za izradu iskaznice trebate priložiti dvije fotografije u boji, veličine 3 x 3,5 cm. 

U slučaju promjene adrese stanovanja, dužni ste u roku od 2 dana od promjene boravišta prijaviti/odjaviti adresu stanovanja te ishoditi novu Iskaznicu stranca pod privremenom zaštitom. Zahtjev za prijavu/odjavu boravišta stranca pod privremenom zaštitom (Obrazac 11) podnosi se policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravišta.  

Ukoliko ste izgubili ili vam je ukradena Iskaznica stranca pod privremenom zaštitom, navedeno trebate bez odgode prijaviti policijskoj upravi/policijskoj postaji prema mjestu događaja ili saznanja. 

Dodatne informacije vezane uz postupak privremene zaštite i izdavanje Iskaznice stranca pod privremenom zaštitom možete dobiti na e-mail: privremena.zastita@mup.hr
Hoću li dobiti ODMAH novu iskaznicu?
Ne, iskaznica se izdaje ubrzo nakon zaprimanja Zahtjeva za privremenom zaštitom.
Kako izgleda Iskaznica za stranca?
Što ja kao raseljena osoba, osoba pod privremenom zaštitom trebam učiniti?
  • Uvijek nosite sa sobom Iskaznicu stranca pod privremenom zaštitom i osobne isprave (ukoliko ih posjedujete od ranije).
  • Prijavite svaku promjenu adrese - prijavite svaku promjenu adrese svog stanovanja u najbližoj policijskoj upravi ili postaji. 
  • Prijavite se u Hrvatski zavod za zapošljavanje radi zapošljavanja – kako biste što brže pronašli posao javite se u područne urede Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – više u kategoriji Zapošljavanje i rad.
  • Izaberite liječnika - kako biste uživali svoja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Domu zdravlja odaberite obiteljskog liječnika, stomatologa, pedijatra i ginekologa. Sa sobom morate imati Iskaznicu stranca pod privremenom zaštitom. 
  • Uključite dijete u obrazovni sustav (predškolski, osnovnoškolski ili srednjoškolski) - kako bi vaša djeca što kraće izbivala iz kolektiva svog uzrasta, uključite ih u odgovarajuću predškolsku ustanovu, osnovnu ili srednju školu prema mjestu stanovanja – više u rubrici Obrazovanje.