Status privremene zaštite

Pravo na privremenu zaštitu temeljem Odluke Vlade RH imaju:
 
 • državljani Ukrajine i članovi obitelji koji su boravili u Ukrajini na dan 24. veljače 2022. godine,
 • osobe bez državljanstva i državljani treće zemlje, koji su u Ukrajini uživali međunarodnu ili istovjetnu nacionalnu zaštitu na dan 24. veljače 2022. godine i članovi njihovih obitelji koji su u Ukrajini imali odobren boravak na dan 24. veljače 2022. godine,
 • državljani treće zemlje koji su u Ukrajini imali važeći stalni boravak na dan 24. veljače 2022. godine sukladno ukrajinskim propisima i koji se ne mogu vratiti u svoju zemlju ili regiju podrijetla u sigurnim i trajnim uvjetima i 
 • raseljeni državljani Ukrajine i članovi njihovih obitelji koji su neposredno prije 24. veljače 2022. godine pobjegli iz Ukrajine zbog sigurnosne situacije te se zbog oružanog sukoba ne mogu vratiti u Ukrajinu.

Član obitelji je bračni ili izvanbračni drug, maloljetna djeca, bez obzira na to jesu li rođena u bračnoj ili izvanbračnoj zajednici ili su posvojena te ostali bliski rođaci koji su živjeli u zajedničkom domaćinstvu u trenutku kada su nastale okolnosti povezane s raseljavanjem osoba iz Ukrajine, a koji su u to vrijeme bili potpuno ili uglavnom ovisni o tim osobama. Pravo na privremenu zaštitu imaju životni partner/neformalni životni partner državljanina Ukrajine ili osobe koje su u Ukrajini uživale međunarodnu ili istovjetnu nacionalnu zaštitu.
 
Podnesite Zahtjev za privremenom zaštitom (ENG, UA) i ubrzo ćete dobiti Iskaznicu stranca pod privremenom zaštitom! 

Zahtjev za privremenom zaštitom podnosite službenicima u najbližoj policijskoj upravi ili postaji nadležnoj prema mjestu smještaja, gdje će vam ubrzo po odobrenju zahtjeva biti izdana Iskaznica stranca pod privremenom zaštitom

Popis policijskih uprava ili pronađite onu koja vam je najbliža:

 

Zahtjev za privremenu zaštitu možete podnijeti i online putem aplikacije – Croatia4Ukraine. Naši službenici će vas povratno kontaktirati.

Prijava u evidencije Hrvatskog Crvenog križa NE SMATRA se podnošenjem Zahtjeva za privremenom zaštitom. Privremena zaštita je u nadležnosti Ministarstva unutarnjih poslova, a reguliraju je službenici za međunarodnu zaštitu! 

Ukoliko ste smješteni u objektima Kolektivnog smještaja, ne trebate ići u policijsku postaju ili policijsku upravu već Zahtjev za privremenom zaštitom možete podnijeti u tim objektima kod službenika MUP-a, odnosno službenika policijskih uprava/postaja.  

U Prihvatnim centrima se ne podnosi zahtjev jer se radi o kraćim boravcima do 48 sati. 
 

Produženje privremene zaštite do 04. ožujka 2024. godine

Raseljenim osobama iz Ukrajine koje imaju privremenu zaštitu u Republici Hrvatskoj, automatizmom će se produžiti privremena zaštita do 4. ožujka 2024. godine.

Raseljene osobe iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj trebaju osobno doći u policijsku upravu/policijsku postaju prema mjestu boravišta radi ovjere produženja važenja iskaznice stranca pod privremenom zaštitom, od 15. veljače 2023. do 30. travnja 2023. godine.

Produženje će se evidentirati u postojećoj iskaznici stranca pod privremenom zaštitom, dakle nije potrebno podnositi zahtjev za produženje privremene zaštite.

Svaka policijska uprava/postaja će temeljem evidentiranog broja osoba raseljenih iz Ukrajine sa statusom stranca pod privremenom zaštitom na svojem području organizirati produženje iskaznica.

Osobe koji se jave za produženje iskaznice nakon 30. travnja 2023. godine neće izgubiti status privremene zaštite te će imati i dalje prava i obaveze koje proizlaze iz statusa.

S obzirom da nećete izgubiti status ako nemate provedenu ovjeru produženja u iskaznici do 30. travnja 2023. godine, nije potrebno stvarati gužve u policijskim upravama/policijskim postajama te se prije odlaska u nadležnu policijsku upravu / policijsku postaju informirajte kako je organiziran prijem radi produženja iskaznice.
 
Osobe koje ne trebaju osobno doći u policijsku upravu/policijsku postaju su:
 
 • djeca mlađa od 16 godina - roditelj/posebni skrbnik daje na ovjeru iskaznicu djeteta;
 • osobe s posebnim potrebama koje se ne mogu kretati - član obitelji ili nadležna osoba iz ustanove u koju su smješteni, temeljem izjave u kojem je odnosu s osobom za koju vrši ovjeru iskaznice i dokaza o nemogućnosti dolaska osobe, npr. dokumentacija o smještaju u posebnu ustanovu). 

Popis policijskih postaja na području PU zagrebačke te informacije o radnom vremenu za produljenje privremene zaštite za državljane Ukrajine

Policijske uprave/policijske postaje na čijem području je organiziran kolektivni smještaj će u dogovoru s Ravnateljstvom civilne zaštite organizirati ovjeru iskaznica za raseljene osobe smještene u kolektivnom smještaju: o organizaciji i terminima produženja bit ćete obaviješteni u okviru vašeg kolektivnog smještaja.
 
Ušao sam u RH nakon 24. veljače 2022., mogu li podnijeti zahtjev za odobrenje boravka po drugoj osnovi ne pozivajući se na privremenu zaštitu?
Ukoliko pored ispunjavanja uvjeta za privremenu zaštitu, ispunjavate i uvjete za privremeni boravak u jednu od svrha propisanih Zakonom o strancima, možete podnijeti zahtjev za privremeni boravak u tu svrhu. 
Trajanje/prestanak privremene zaštite?
Propisani načini prestanka privremene zaštite u Republici Hrvatskoj su: istek najduljeg dopuštenog vremena trajanja privremene zaštite ili odluka Vijeća Europske unije.

U slučaju da se preselite u drugu državu članicu Europske unije i ondje želite ostvariti pravo na privremenu zaštitu, boravišna dozvola temeljem privremene zaštite u Republici Hrvatskoj mora se povući, kao i prava koja proizlaze iz nje. Naime, ne mogu se uživati prava iz privremene u više od jedne države članice Europske unije. U tom slučaju trebate se odjaviti/obavijestiti mailom ili na drugi način PU/PP prema mjestu boravišta.
Imam privremenu zaštitu, a želim azil?
Kao osoba pod privremenom zaštitom možete podnijeti zahtjev za međunarodnom zaštitom – azil ili supsidijarna zaštita. Međutim, razmatranje zahtjeva za međunarodnu zaštitu je složeniji postupak koji  sadržava više proceduralnih koraka te traje duže. Odobrena privremena zaštita ne znači da će se nužno odobriti i međunarodna zaštita jer isto ovisi o individualnoj i osobnoj situaciji svake pojedine osobe. 
Iskaznica stranca pod privremenom zaštitom?
Pored osobnih isprava koje posjedujete iz Ukrajine (ako ih imate), ovo je vaš najvažniji dokument u Hrvatskoj. Na temelju te Iskaznice ostvarujete sva svoja ostala prava. Uvijek ju nosite sa sobom! 

Iskaznica stranca pod privremenom zaštitom dvojezičan je dokument (na hrvatskom i engleskom jeziku) te se smatra dozvolom boravka u Republici Hrvatskoj i potvrđuje status stranca pod privremenom zaštitom. 

Iskaznicu izdaje policijska uprava, odnosno policijska postaja nadležna prema mjestu boravišta stranca, ili službenici Ministarstva unutarnjih poslova odnosno policijskih uprava ili postaja u objektima Kolektivnog smještaja. Za izradu iskaznice trebate priložiti dvije fotografije u boji, veličine 3 x 3,5 cm. 

U slučaju promjene adrese stanovanja, dužni ste u roku od 2 dana od promjene boravišta prijaviti/odjaviti adresu stanovanja te ishoditi novu Iskaznicu stranca pod privremenom zaštitom. Zahtjev za prijavu/odjavu boravišta stranca pod privremenom zaštitom (Obrazac 11) podnosi se policijskoj upravi, odnosno policijskoj postaji prema mjestu boravišta.  

Ukoliko ste izgubili ili vam je ukradena Iskaznica stranca pod privremenom zaštitom, navedeno trebate bez odgode prijaviti policijskoj upravi/policijskoj postaji prema mjestu događaja ili saznanja. 

Dodatne informacije vezane uz postupak privremene zaštite i izdavanje Iskaznice stranca pod privremenom zaštitom možete dobiti na e-mail: privremena.zastita@mup.hr

Raseljenim osobama iz Ukrajine koje imaju privremenu zaštitu u Republici Hrvatskoj, automatizmom će se produžiti privremena zaštita do 4. ožujka 2024. godine.

Raseljene osobe iz Ukrajine pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj trebaju osobno doći u policijsku upravu/policijsku postaju prema mjestu boravišta radi ovjere produženja važenja iskaznice stranca pod privremenom zaštitom, od 15. veljače 2023. do 30. travnja 2023. godine.

Produženje će se evidentirati u postojećoj iskaznici stranca pod privremenom zaštitom (nije potrebno podnositi zahtjev za produženje privremene zaštite)
Kako izgleda Iskaznica za stranca?
Što ako sam promijenio adresu stanovanja prije produženja roka važenja iskaznice, a još nisam izvršio promjenu adrese u iskaznici?
Ako ste promijenili adresu stanovanja prije produženja roka važenja iskaznice te još niste izvršili promjenu adrese u iskaznici, trebate popuniti Obrazac 11 (obrazac zahtjeva prijave/odjave prebivališta adrese stanovanja azilanta i stranca pod supsidijarnom zaštitom te prijave/odjave boravišta/adrese stanovanja stranca pod privremenom zaštitom) i dostaviti dokaz o smještaju (ugovor o najmu stana, izjava stanodavca).
Zapošljavanje korištenjem „EU baze talenata“
Korisnici privremene zaštite u Hrvatskoj mogu tražiti zaposlenje ne samo u Hrvatskoj, već i na području Europske unije, korištenjem baze „EU baza talenata“. Ako korisnici privremene zaštite u Republici Hrvatskoj pronađu posao u drugoj državi članici Europske unije putem EU baze talenata, te se ondje odluče na boravak i rad, potrebno je da reguliraju privremenu zaštitu u toj drugoj državi članici.  Obzirom da se ne mogu ostvarivati prava temeljem privremene zaštite u dvije države članice EU, potrebno je da po dobivanju iskaznice stranca pod privremenom zaštitom u novoj državi, dostavite kopiju te iskaznice nadležnoj policijskoj upravi / policijskoj postaji prema adresi boravišta, osobno ili na e-mail, kako bi se moglo provesti poništenje iskaznice odnosno prestanak vašeg statusa u Republici Hrvatskoj.  
Što ako se ne nalazim na popisu osoba koje imaju pravo na privremenu zaštitu?
Ulazak u Republiku Hrvatsku omogućit će se svim raseljenim osobama iz Ukrajine. 

Ukoliko se ne nalazite među raseljenim osobama koje imaju pravo na privremenu zaštitu, ipak će vam biti omogućen ulazak u RH i bit će vam omogućen siguran povratak u zemlju vašeg podrijetla. 

S druge pak strane, iako ne ispunjavate uvjete za privremenu zaštitu kao raseljena osoba, imate pravo podnijeti zahtjev za međunarodnom zaštitom, a koji će se razmatrati u redovnom postupku koji je predviđen po Zakonu o međunarodnoj i privremenoj zaštiti.   
Što ja kao raseljena osoba, osoba pod privremenom zaštitom trebam učiniti?
 • Uvijek nosite sa sobom Iskaznicu stranca pod privremenom zaštitom i osobne isprave (ukoliko ih posjedujete od ranije).
 • Prijavite svaku promjenu adrese - prijavite svaku promjenu adrese svog stanovanja u najbližoj policijskoj upravi ili postaji. 
 • Prijavite se u Hrvatski zavod za zapošljavanje radi zapošljavanja – kako biste što brže pronašli posao javite se u područne urede Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – više u kategoriji Zapošljavanje i rad.
 • Izaberite liječnika - kako biste uživali svoja prava iz obveznog zdravstvenog osiguranja u Domu zdravlja odaberite obiteljskog liječnika, stomatologa, pedijatra i ginekologa. Sa sobom morate imati Iskaznicu stranca pod privremenom zaštitom. 
 • Uključite dijete u obrazovni sustav (predškolski, osnovnoškolski ili srednjoškolski) - kako bi vaša djeca što kraće izbivala iz kolektiva svog uzrasta, uključite ih u odgovarajuću predškolsku ustanovu, osnovnu ili srednju školu prema mjestu stanovanja – više u rubrici Obrazovanje.