Zapošljavanje i rad

U području zapošljavanja, državljani Ukrajine kojima je odobrena privremena zaštita u Republici Hrvatskoj izjednačeni su u pravima i obvezama s hrvatskim državljanima te im je pod jednakim uvjetima omogućeno korištenje usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ).

Državljani Ukrajine mogu se prijaviti u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a i koristiti usluge posredovanja pri zapošljavanju s ciljem pronalaska posla.

Savjetnici za zapošljavanje pružaju stručnu podršku nezaposlenim osobama u definiranju radnog potencijala, plana traženja posla, i zanimanja za koja će savjetnik posredovati na tržištu rada.

Uključivanjem u radionice za aktivno traženje posla nezaposlena osoba stječe i razvija vještine za aktivno traženje posla i kompetencije za upravljanje karijerom, poput:
 

 • pisanje molbi i životopisa

 • tehnike aktivnog traženja posla

 • priprema za razgovor s poslodavcem

 • samoprocjene profesionalnih mogućnosti

 • priprema za samozapošljavanje.  


Prijavom u evidenciju HZZ-a državljani Ukrajine ostvaruju mogućnost uključivanja u mjere aktivne politike zapošljavanja kojima se potiče zapošljavanje, samozapošljavanje, osposobljavanje i obrazovanje, a usmjerene su na osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada.
 
Kontaktirajte Hrvatski zavod za zapošljavanje - HZZ (HR, UA) i prijavite se u evidenciju nezaposlenih osoba putem:
 
Prilikom prijave potrebno je dati osnovne podatke:
 
 • ime i prezime,
 • datum rođenja,
 • iskaznicu za stranca pod privremenom zaštitom,
 • osobni identifikacijski broj (OIB)
 • dokaz o završenom obrazovanju (ukoliko ga imate).
 
Da li u Hrvatskom zavodu za zapošljavanje postoji prevoditelj koji će mi pomoći u razgovoru sa savjetnikom?
Hrvatski zavod za zapošljavanje organizirat će usluge prevođenja kako bi vam bila omogućena lakša komunikacija s vašim savjetnikom za zapošljavanje.
Kako mi Hrvatski zavod za zapošljavanje može pomoći u traženju posla?
Pomoć Hrvatskog zavoda za zapošljavanje sastoji se od:
 • prijave u evidenciju nezaposlenih,
 • definiranja radnog potencijala i plana traženja posla i zajedničkog dogovora oko zanimanja za koja će savjetnik posredovati na tržištu rada,
 • uključivanja u radionice za aktivno traženje posla,
 • informiranja o radnim mjestima i mogućnostima rada u zanimanju u kojem možete i želite raditi,
 • financiranja obrazovanja za stjecanje kompetencija potrebnih na tržištu rada i
 • mogućnosti uključivanja u neku od mjera aktivne politike zapošljavanja.
Što su radionice za aktivno traženje posla?
Ukoliko Vam je potrebna pomoć pri pisanju životopisa, predstavljanju poslodavcu kako biste istaknuli bitne reference o sebi, kako i gdje tražiti posao, savjetnik će vas uputiti na radionice za aktivno traženje posla.
Riječ je o grupnom radu, a bit će omogućene radionice u manjim skupinama uz prevoditelja ili na engleskom jeziku, ovisno o vašim mogućnostima.
Ima nas više obitelji u naseljenom mjestu. Je li moguće za sve nas održati kolektivnu radionicu?
HZZ često organizira radionice prema raznim ciljanim skupinama te će se na isti način organizirati radionice u manjim skupinama na engleskom jeziku ili uz prevoditelja za ukrajinski jezik.
Kako ćete me informirati o slobodnim radnim mjestima?
Prilikom prijave u evidenciju bit će vam dodijeljen savjetnik koji će s vama tijekom savjetovanja definirati plan traženja posla, utvrditi vrstu podrške koja vam je potrebna za uspješno zapošljavanje te dogovoriti zanimanja za koja će za vas posredovati na tržištu rada.
Bit će važna informacija o vašem prethodnom radnom iskustvu kao i stečenim kompetencijama kroz redovno obrazovanje.
Savjetniku ćete ostaviti svoje kontakte (adresu elektroničke pošte i broj mobitela).
Putem e-maila i SMS-a redovito ćemo vas obavještavati o slobodnim radnim mjestima u dogovorenom zanimanju.
Imam li mogućnost zapošljavanja izvan mjesta trenutnog boravka u Hrvatskoj?
Tijekom savjetovanja iskazat ćete mogućnost zapošljavanja i izvan mjesta trenutnog boravka u Republici Hrvatskoj.
Savjetnik za zapošljavanje informirat će Vas o slobodnim radnim mjestima u željenom zanimanju i na području RH za koje iskažete interes.
Za Republiku Hrvatsku posebno je važno zapošljavanje tijekom turističke sezone i savjetnik će Vas informirati i o takvim mogućnostima.
Koja su zanimanja deficitarna u Hrvatskoj?
Tržište rada u Republici Hrvatskoj je vrlo različito te ovisi o županiji u kojoj ste smješteni. U jadranskim županijama deficitarna su različita zanimanja vezana uz turizam, u kontinentalnim županijama zanimanja u graditeljstvu i prerađivačkoj industriji, a neka su zanimanja deficitarna na cijelom području RH.
Tko ima pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti?
Nezaposlene osobe koje su uključene u obrazovanje za dane provedene na obrazovanju ostvaruju pravo na novčanu pomoć u dnevnom iznosu od 14,00 eura i naknadu troškova prijevoza.

Također, nezaposlene osobe za dane provedene na osposobljavanju na radnom mjestu imaju pravo novčanu pomoć u visini minimalne plaće umanjene za doprinose za obvezna osiguranja (560 eura) te naknadu troškova prijevoza.

Po prestanku radnog odnosa nezaposlena osoba ostvaruje pravo na novčanu naknadu za vrijeme nezaposlenosti, ako je postala nezaposlena bez svoje volje ili krivnje i ako se prijavila HZZ-u u roku od 30 dana od dana prestanka radnog odnosa.

Osnovni uvjet za stjecanje prava na novčanu naknadu je 9 mjeseci rada u posljednja 24 mjeseca prije prestanka radnog odnosa. Trajanje novčane naknade ovisi o prethodnom trajanju radnog odnosa i može trajati od 90 do 450 dana. 
Kako mogu steći nove kompetencije potrebne na tržištu rada?
Ukoliko u razgovoru sa savjetnikom zajednički utvrdite da vam je potrebno dodatno obrazovanje, HZZ će vas uputiti u neki od oblika obrazovanja i za to vrijeme financirati novčanu pomoć i putni trošak kao i o mogućnosti osposobljavanja kod poslodavca na konkretnom radnom mjestu.
Imam li pravo na korištenje računala u prostorima HZZ-a?
Ukoliko nemate pristup Internetu niti vlastito računalo, možete ga besplatno koristiti u svim područnim službama i uredima HZZ-a, kao i u Centru za informiranje i savjetovanje o karijeri (CISOK).
 
Popis CISOK centara u Hrvatskoj.
 
 
U CISOK-u je moguće:
 • samostalno pretraživanje objavljenih natječaja za posao,
 • prikupljanje informacija o obrazovnim mogućnostima i mogućnostima zapošljavanja u Hrvatskoj i inozemstvu, kao i korištenje različitih on‐line alata i 
 • informacije i savjetovanja o zahtjevima pojedinih zanimanja, mogućnostima obrazovanja odraslih, ponudi i mogućnostima zapošljavanja te brojnim drugim temama vezanim uz obrazovanje i zapošljavanje.

Kontakti
Telefonski broj:
385 99 524 8574 
385 99 527 6079
E-mail: ukrajina@hzz.hr

Uredi HZZ-a: Adrese i kontakti HR, UA
Želite zaposliti raseljenu osobu iz Ukrajine? Hvala vam! Ovo su informacije za vas
Osobe raseljene iz Ukrajine koje su pod privremenom zaštitom u Republici Hrvatskoj posjeduju Iskaznicu stranca pod privremenom zaštitom i ostvaruju pravo na rad bez dozvole za boravak i rad ili potvrde o prijavi rada.

Takav status podrazumijeva potpuno korištenje usluga Hrvatskog zavoda za zapošljavanje te mjera aktivnih politika zapošljavanja.

Radi zapošljavanja raseljenih osoba iz Ukrajine javite se:
Koliko iznosi novčana naknada za vrijeme nezaposlenosti?
Visina novčane naknade za prvih 90 dana korištenja iznosi 60%, a za preostalo vrijeme 30% od osnovice.

Najviši iznos novčane naknade ne može za prvih 90 dana korištenja biti viši od 70% (706,45 eura), a za preostalo vrijeme viši od 35% (353,23 eura) od iznosa prosječne neto plaće isplaćene po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske u prethodnoj godini prema posljednjem službeno objavljenom podatku.

Najniži iznos novčane naknade ne može biti niži od 50% iznosa minimalne plaće, umanjene za doprinose za obvezna osiguranja (280 eura).

Osnovicu za utvrđivanje visine novčane naknade za osobu kojoj je prestao radni odnos čini prosjek bruto plaće ostvaren u tromjesečnom razdoblju koje je prethodilo prestanku radnog odnosa. Ako se osnovica ne može utvrditi na opisan način, utvrđuje se u visini minimalne plaće.
Što je to „Baza talenata EU“?
Baza talenata EU je pilot projekt iniciran od strane Europske komisije, namijenjen korisnicima privremene zaštite unutar država članica EU. Služi kao dodatan alat nacionalnim službama za zapošljavanje prilikom posredovanja na tržištu rada s ciljem povećanja zapošljivosti osoba pod privremenom zaštitom.
 
Unutar pilot projekta izrađena je aplikacija koja omogućuje unos i objavu životopisa na EURES portal te povezivanje s poslodavcima na području država članica EU. Aplikacija se nalazi na EURES portalu, a postupak registracije opisan je ovdje.
 
Više informacija možete pronaći na Baza talenata EU .
 
Baza Talenata EU namijenjena je uspješnijoj integraciji korisnika privremene zaštite na tržište rada unutar zemlje u kojoj je odobrena privremena zaštita. Privremenu zaštitu možete koristiti samo u jednoj državi članici istovremeno odnosno državi članici koja vas je prijavila kao korisnika privremene zaštite i izdala boravišnu dozvolu.
Ukoliko kao korisnik privremene zaštite u Republici Hrvatskoj stupite u kontakt s poslodavcem iz druge zemlje članice, kako biste ostvarili mogućnost zaposlenja potrebno je ishoditi privremenu zaštitu u drugoj zemlji članici.
 
Za sve upite oko Baze talenata EU kontaktirajte Nacionalni koordinacijski ured za EURES
na: NKU-EURES@hzz.hr
Koji je postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija za regulirane profesije?
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike nadležno je za Zakon kojim se uređuje postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija, za pristup i obavljanje reguliranih profesija u Republici Hrvatskoj na temelju inozemnih stručnih kvalifikacija (Zakon o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija - Narodne novine, broj 82/2015., 70/2019. i 47/2020).

Zakonom se jamči nositeljima stručnih kvalifikacija koji su stekli svoje stručne kvalifikacije u jednoj od država članica, ali i u trećim zemljama, pristup istoj profesiji i ista prava prilikom obavljanja te profesije u RH kao i hrvatskim državljanima.

Samim Zakonom ne propisuje se nadležnost za svaku profesiju, nego ministarstvo u čijoj je nadležnosti profesija, posebnim propisima uređuje postupke priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija.

Također, Zakonom se propisuje priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija, i to stečenih u EU i u trećim zemljama. Kada je riječ o EU, postoji opći i automatski sustav priznavanja, dok se za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija stečenih u trećim zemljama primjenjuje opći postupak priznavanja.
 
Vlada Republike Hrvatske donijela je Popis reguliranih profesija na kojem se nalaze sve profesije kojima su, posebnim propisima, za obavljanje i pristup profesiji propisani određeni uvjeti (stručne kvalifikacije).
 
Popis reguliranih profesija i nadležnih tijela
Koja je razlika između obrazovne i stručne kvalifikacije?
Inozemna obrazovna kvalifikacija podrazumijeva formalni naziv za određenu razinu stečenih znanja, vještina i kompetencija koji se dokazuje inozemnom školskom svjedodžbom, diplomom i drugom javnom ispravom koje izdaje nadležna ustanova. Dakle, obrazovna kvalifikacija je kvalifikacija koja se stječe po završetku formalnog obrazovanja, a koja se dokazuje diplomom, svjedodžbom ili drugom javnom ispravom koju je izdala nadležna obrazovna ustanova.


Stručna kvalifikacija, osim obrazovne kvalifikacije kao temeljnog uvjeta, podrazumijeva i određenu nadogradnju znanja i vještina nakon formalnog obrazovanja, može primjerice biti stjecanje određenog radnog iskustva, polaganje stručnog ispita, stjecanje odobrenja za samostalan rad od nadležne strukovne komore nakon zadovoljavanja svih propisanih uvjeta i dr.
Što obuhvaća postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija stečenih u trećim zemljama?
Postupak priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija stečenih u trećim zemljama obuhvaća:
 • Mišljenje odgovarajuće obrazovne ustanove o stečenom obrazovanju i ishodima učenja kandidata.
 • Provjeru akreditacije visokog učilišta na kojem je kandidat stekao obrazovnu kvalifikaciju u trećoj zemlji- izdaje ENIC/NARIC ured.
 • Ako studijski program, odnosno visoko učilište nije akreditirano, nadležno tijelo odbit će zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije.
 • Ako se prilikom usporedbe programa obrazovanja utvrdi bitno različit obrazovni sadržaj, kandidat ima pravo izbora dopunske mjere ili provjeru kompetentnosti.
 • U slučaju kad nadležno tijelo utvrdi da postoje bitne razlike u stručnim kvalifikacijama kandidata koje se ne mogu nadoknaditi ni provedbom dopunskih mjera, zahtjev za priznavanje inozemne stručne kvalifikacije se može odbiti.
Za osobe koje zbog opravdanih razloga nisu u mogućnosti dostaviti potrebnu dokumentaciju kojom dokazuju inozemnu stručnu kvalifikaciju, nadležno tijelo provest će vrednovanje prethodno stečenih kompetencija (prior learning).
Što je to ENIC-NARIC ured?
Centar za pomoć za pružanje informacija o priznavanju stručnih kvalifikacija građanima:
 1. pruža potrebne informacije o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija u Hrvatskoj – informacije o nacionalnom zakonodavstvu kojim se uređuju regulirane profesije i bavljenje tim profesijama, uključujući i socijalno zakonodavstvo te po potrebi etička pravila,
 2. pruža pomoć da ostvare prava koja proizlaze iz Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija,
 3. pribavlja informacije o reguliranim profesijama i pristupu tim profesijama u drugim državama ugovornicama EGP-a,
 4. pruža potrebne informacije o Bazi podataka o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija u Hrvatskoj koja sadrži Popis reguliranih profesija u Hrvatskoj odnosno nadležnih tijela koja:
 • pružaju informacije o postupku i uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija
 • provode postupke i utvrđuju uvjete za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija
 • izdaju rješenja o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.
U pogledu visokog obrazovanja, budući je Ukrajina članica Europskog prostora visokog obrazovanja i Bolonjskog procesa a čime se osigurava ujednačenost sustava visokog obrazovanja na području Europe, putem mreže ENIC-NARIC mogu se pribaviti podaci o kvalifikacijama stečenim Ukrajini i navedeni podaci mogu se upotrebljavati za podršku u postupku priznavanja kvalifikacija osoba koje uživaju privremenu zaštitu.
Koja su nadležna tijela za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija?
 1. Priznavanje stručnih kvalifikacija koje se odnose na regulirane profesije koje su na Popisu reguliranih profesija u nadležnosti je strukovnih organizacija i/ili njima nadležnih ministarstava.
 2. Nacionalni ENIC/NARIC ured provodi i priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije, ako se osoba na temelju nje želi zaposliti u Republici Hrvatskoj.
 3. Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nadležno je za priznavanje majstorskih ispita kojima se reguliraju sva obrtnička zanimanja (npr. natkonobar, limar, mesar…).

Dokumenti